Arbeidsongeschiktheid

Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering, ook wel AOV genoemd, kunt u ervoor zorgen dat u uw inkomensverlies opvangt en daarmee beperkt mocht u als gevolg van ziekte of een ongeval niet meer uw beroep kunnen uitoefenen. Wanneer u als zelfstandig ondernemer arbeidsongeschikt raakt dan kunt u er niet op rekenen dat u een uitkering ontvangt vanuit de…

Beroepsaansprakelijkheid

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt schade die u aan derden toebrengt bij de uitoefening van uw beroep. Het gaat hierbij vooral om beroepen waarin u een adviserende functie heeft, iets ontwerpt, berekeningen maakt en dienstverlening in brede zin zoals hierna weergegeven met een aantal voorbeelden ·  Beroepsaansprakelijkheid Makelaars OZ en Vastgoeddeskundigen Administratiekantoren en Belastingadviseurs Accountants Advocaten en…

Ziekteverzuim

Zodra u een of meerdere werknemers in dienst heeft geldt er de wettelijke loondoorbetalingsverplichting bij ziekte van de werknemer(s) tijdens de eerste 2 jaar. U kunt door het afsluiten van een ziekteverzuim verzekering uw directe loonschade verzekeren zodat u deze niet zelf uit eigen middelen hoeft te voldoen. De verzuimverzekering wordt veelal gecombineerd met de…

Rechtsbijstand

  Rechtsbijstand is de hulp die u van een advocaat of juridische deskundige ontvangt. Het is belangrijk dat u als zelfstandige (ZZP-er of MKB-er)  weet waar uw risico’s liggen; hoe deze zijn te voorkomen en hoe te handelen bij een conflict. Als ondernemer verricht u dagelijks juridische handelingen: u koopt, verkoopt en gaat tal van andere…

Cybercrime

Cybercrime is criminaliteit met ICT als middel én doelwit. U hoeft geen computer of internetaansluiting te hebben om er slachtoffer van te worden. Zo bevatten de meeste telefoons en bankpassen computerchips, die kunnen worden gemanipuleerd door cybercriminelen. Een cybercrime verzekering beschermd u tegen de financiële gevolgen van internetcriminaliteit waarmee u geconfronteerd kunt worden. In deze nieuwe…

ZZP-MKB Zekerheidspakket

Voor elke ondernemer is het van belang het juiste verzekeringspakket te hebben. Een oplossing om je bedrijf te verzekeren tegen de meest voorkomende risico’s. Via ons kun je nu eenvoudig en flexibel zelf een verzekeringspakket afsluiten, passend bij jouw situatie. Zo heb je altijd de best passende verzekeringsoplossing. Het stappenplan 1. Selecteer uw beroep, bedrijf of…