Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering, ook wel AOV genoemd, kunt u ervoor zorgen dat u uw inkomensverlies opvangt en daarmee beperkt mocht u als gevolg van ziekte of een ongeval niet meer uw beroep kunnen uitoefenen.

Wanneer u als zelfstandig ondernemer arbeidsongeschikt raakt dan kunt u er niet op rekenen dat u een uitkering ontvangt vanuit de overheid.
Een arbeidsongeschiktheidsverzekering keert u een maandelijks vooraf vastgesteld bedrag uit. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van de mate waarvoor u arbeidsongeschikt bent verklaard. Als u als de ondernemer voor 80% – 100% arbeidsongeschikt wordt verklaard, dan zal de verzekeraar 100% van het verzekerd bedrag uitkeren.

Wij helpen u in de zoektocht naar de voor u meest passende AOV verzekering. Wij informeren u over de eigenschappen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering en helpen u bij het vaststellen van de te kiezen uitgangspunten. Wij doen dit door u te helpen bij het stellen van de juiste vragen om te komen tot de verzekeraar die het beste aansluit bij uw wensen. Wij maken u deelgenoot van de zoektocht naar de verzekeraar die het beste aansluit op uw wensen. Wij zullen aan de hand van de inventarisatie u een premie – en voorwaarden vergelijk tonen van waaruit samen met u verder wordt gekeken om te komen tot 1 verzekeraar bij wie u de AOV verzekering kan aanvragen.
Indien u een AOV verzekering als een aanvullende voorziening wilt afsluiten naast bijvoorbeeld een Ziektewet / WIA uitkering vanuit het UWV of een broodfonds dan kan dat uiteraard. Wij zullen u informeren over de consequenties van het spreiden van het risico.