Rechtsbijstand is de hulp die u van een advocaat of juridische deskundige ontvangt.

Het is belangrijk dat u als zelfstandige (ZZP-er of MKB-er)  weet waar uw risico’s liggen; hoe deze zijn te voorkomen en hoe te handelen bij een conflict. Als ondernemer verricht u dagelijks juridische handelingen: u koopt, verkoopt en gaat tal van andere overeenkomsten aan. Het is niet denkbeeldig, dat u op enig moment daarbij in een juridisch conflict betrokken raakt.
Zonder goede juridische hulp bent u in dit soort situaties meestal kansloos.Juridische hulp is meestal kostbaar en niet elke adviseur beschikt altijd over alle specialistische kennis.

Met een rechtsbijstandverzekering beschikt u altijd over een ervaren jurist van een landelijk werkende rechtsbijstandverzekeraar op hoog niveau. Zij geven u advies en zullen u zo nodig bijstaan in een eventuele civiele procedure.Rechtshulp wordt geboden in de breedte van uw ondernemingsactiviteiten, bijvoorbeeld op het gebied van bedrijfshuisvesting, inventaris en handelsvoorraden, personeelszaken, incassozaken en dergelijke.
Rechtsbijstand is hulp van een advocaat of juridisch deskundige. Het recht van een beklaagde op een advocaat naar eigen keuze en zonodig zonder betaling is vastgelegd in het VN-verdrag (BuPo). Hoewel in de meeste rechtsstelsels nu de bijstand van een advocaat is vastgelegd, is die in de praktijk vaak gebrekkig.

Wij helpen u uw risico’s in kaart te brengen en een passende oplossing aan te reiken.

Algemene voorwaarden scan
Privacy Scan

Nu 20% korting

Ga snel naar das.nl/shop en gebruik dan de actiecode: PAR20

U heeft nog tot en met 31 december 2021 om documenten te downloaden met 20% korting.