Zodra u een of meerdere werknemers in dienst heeft geldt er de wettelijke loondoorbetalingsverplichting bij ziekte van de werknemer(s) tijdens de eerste 2 jaar.

U kunt door het afsluiten van een ziekteverzuim verzekering uw directe loonschade verzekeren zodat u deze niet zelf uit eigen middelen hoeft te voldoen.

De verzuimverzekering wordt veelal gecombineerd met de arbodienstverlening (preventie – verzuimbegeleiding – re-integratiebegeleiding).

Daarnaast kan gekozen worden voor het verhalen van de schade op derden en aanvullende arbeidsongeschiktheidsdekkingen

Indien uw bedrijf zou vallen onder een cao verplichting dan kunnen er specifieke regels gelden die wij voor u in kaart kunnen brengen.

 

Wij helpen u bij het inventariseren van uw wensen en de relevante gegevens die nodig zijn om offertes te kunnen opvragen bij verschillende verzekeraars. Wij maken voor u een scan op premie- en voorwaarden waarbij de voor u meest passende verzekeraar in beeld wordt gebracht.